Wie zijn we

Ons website-adres is: https://feestdjjordi.nl.

FEEST DJ JORDI PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Feest dj Jordi hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw gegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Feest dj Jordi gebruikt uw gegevens om communicatie, opdrachten, boekingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Feest dj Jordi deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Feest dj Jordi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/verstrekken. Feest dj Jordi verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Feest dj Jordi gebruikt uw persoonsgegevens afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt of producten die u afneemt  voor onder andere:
·       Communicatie over ons aanbod of expertise, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.
·       Voor offertes, opdrachten, boekingen en bestellingen heeft het Feest dj Jordi uw naam, e-mailadres, factuuradres, evt. afleveradres nodig, eventueel ook zakelijke gegevens zoals uw bankrekeningnummer BTW-nummer en KvK-nummer.
·       De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

UITWISSELING VAN GEGEVENS

In de uitvoering van haar taken kan het met zich meebrengen dat het Feest dj Jordi gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt alleen als hiervoor een rechtmatige grondslag zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming aanwezig is eventueel in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Het Feest dj Jordi zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Het Feest dj Jordi bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op andere gronden vereist (zoals archivering of onderzoek).

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft verschillende Privacyrechten, meer informatie hierover vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op u verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

BEZWAAR MAKEN TEGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u vragen hebben over het Privacybeleid,  of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Feest dj Jordi

Contact:

info@FeestdjJordi.nl